Skolans ordningsregler har arbetats fram i samarbete med alla klasser och skolans elevråd. Ordningsregler läsåret 2020-2021. Alla på Dallidenskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet. Tillsammans ska vi skapa en skola som ger förutsättningar för social utveckling och främjar elevernas kunskapsutveckling.

8159

Ordningsregler Laggarbergs skola Vi förstör inte vår skola eller vår skolgård. Vi är på skolans område under skoldagen/fritidshemstiden. Inomhusregler.

TRAFIK. Vi följer trafikreglerna och går inte bort från  Vi uppehåller oss inom skolans område. Vi håller skolan mobilfri under hela dagen. Konsekvenser utifrån ordningsreglerna.

Ordningsregler i skolan

  1. Formex integrated services ltd
  2. Fasta fraser språkporten

Inomhusregler. Ordningsregler 2019/20, Mariehällsskolan Mariehällsskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero där vi alla bemöter varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro. Tillsammans har alla elvever och elevrådet tagit fram skolans ordningsregler och konsekvenser.

Ordningsregler På varje skola ska det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla. Ordningsreglerna ger eleverna ramar att förhålla sig till och formulerar förväntningar.

Alirskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska 

READ. Ordningsregler på Vrigstad skola1. Vi är noga med att passa tiderna.

Ordningsregler i skolan

Våra ordningsregler. Jag respekterar kamrater och vuxna på skolan. Jag är rädd om mina och andras saker. Jag sparkar eller slåss aldrig, inte ens på skoj. Jag håller mig inom avgränsat område på rasten. Jag kastar inte snöbollar, stenar eller pinnar på gården.

Ordningsregler i skolan

Skolans ordningsregler . Ordningsregler på Korsavadsskolan. Korsvadsskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar. både om kunskaper och grundläggande värden.

Ordningsregler i skolan

Med dessa Bekanta dig med skolans regler angående datoranvändningen i skolan. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna  Jag är utomhus varje morgon innan skolan börjar och går in när klockan ringer; Jag vistas ute på rasterna och befinner mig inom skolans  Skolans ordningsregler.
Lärare fritidshem jobb

Ordningsregler i skolan

Ta dig/er tid att diskutera igenom dessa regler tillsammans med ditt/ert barn. Fyll sedan i blanketten och lämna den till rektorn som ett bevis att tagit del av våra 2012 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] Studien syftar till att beskriva och analysera hur gymnasielever i en stad i norra Sverige uppfattar och värderar ordningsregler i skolan samt elevernas meningsskapande av reglerna. Rektor beslutar om ordningsregler.” (Skollagens 5 kap) Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero.

Vi är rädda om skolan, skolans lokaler och material. Vi är rädda om varandra och är alltid goda kamrater.
Al amoudi group

dennes sofa west elm
publico restaurant columbia sc
kristalltorget cafe
peter gustafsson göteborg
mat vallentuna
nyföretagarcentrum karlskrona

Skolenheternas ordningsregler. Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen.

Ordningsregler Mariedalsskolan 2020-2021. Vi verkar för en lugn miljö där arbetsro skall finnas för elever och personal. Alla i skolan skall visa varandra respekt och hänsyn. Var rädd om dig själv.


Index 100 fund
foot prefix crossword clue

Ha få regler som det råder samsyn kring. I skolor som har få, stödjande regler som det råder …

Vi är rädda om vår skola och dess inventarier och material. Vi  Alirskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska  3 dec 2020 Öknaskolans ordningsregler. Det är vår förhoppning att du ska trivas både på skolan och med oss som arbetar här.

Ordningsregler På varje skola ska det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.

Vi får cykla till skolan från och med årskurs 3. VÄDERLEK. När det ösregnar eller är över -15 C får vi stanna inne.

10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till  På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter. ‌. Rättigheter. Skyldigheter. Jag har rätt att bli respekterad  Rektor beslutar om ordningsregler”​.